duminică, 4 ianuarie 2009

45. Străsihaştrii (Crucea Malteză )


Descriere

Crucea Malteză ( Crucea în opt colţuri ) este cel mai cunoscut simbol al Ordinului Cavalerilor de Malta; la construcţie participă opt triunghiuri isoscele congruente care , în perechi , formează patru V-uri cu un vârf comun.

Varianta originală este când unul dintre triunghiurile ce participă la construcţie are măsura unghiului de la vârf de 135 de grade, ceea ce implică o măsură de 90 grade pentru unghiul ce formează V-ul. Variantele zvelte au pentru unghiul de la vârf al triunghiului isoscel mai mult decât 135 de grade. Variantele mai puţin zvelte au pentru acest unghi măsuri mai mici decât 135 de grade , limita minimă – 90 de grade , când V-ul se întinde“.

O altă clasificare s-ar putea face după felul cum arată centrul: un punct, un cerc,un octogon regulat, un romb, o zonă comună unde este incizată o astfel de figură , etc.; o caracteristică pentru toate: cele opt colţuri.

Construcţia geometrică

Este folosit octogonul regulat: cercul este împărţit în patru cadrane şi se construiesc şi bisectoarele lor: fiecare dintre cele opt unghiuri la centru congruente are măsura de 450. Pentru această descriere folosim figurile de la adresa:

Măsura unui unghi al octogonului regulat este 135 grade .

Segmentele de felul lui AE ( patru ) sunt diametre în cercul circumscris octogonului şi diagonale mari în octogon. Segmentele de felul lui AD ( opt ) sunt diagonalele mijlocii in octogon şi prin trasarea lor ( A-D-G-B-E-H-C-F-A) se obţine un octogon stelat ( fig.K 26) şi, mai mic , octogonul convex A1B1C1D1E1F1G1H1( fig. K27). Laturile octogonului ABCDEFGH , ale octogonului A1B1C1D1E1F1G1H1 şi segmentele AA1 , BB1, ...,HH1 determină o împărţire a octogonului iniţial ( fig.K 28) care conduce către a fi construite fie o formă a crucii malteze (fig.K29), fie diagrama octogonală numită Harta Bagua în cadrul tehnicilor Feng Shui ( fig K 30 ) .

Prin trasarea diagonalelor mijlocii si folosind jocul culoare-lumină se obţin forme interesante – chiar pentru Crucea de Malta.

O cruce de Malta ( oricare variantă) este elaborată folosindu-se octogonul regulat: vârfurile crucii sunt şi ale octogonului.

Semnificaţie

În anul 1048 un grup de negustori din republica italiană Amalfi au obţinut permisiunea de a construi la Ierusalim o biserică , o mănăstire şi un spital ca un ajutor de întâmpinare pentru pelerini. În anul 1113 o Bulă papală le acordă privilegiul de a-şi alege conducătorii independent de orice autoritate laică sau religioasă. Membrii acestui ordin se numesc cavaleri ai păcii şi provin din toate ţările Europei; este un grup militaro-religios , membrii sunt militari şi călugări .

Cele opt vârfuri ale crucii malteze simbolizează regenerarea; se susţine şi ideea că reprezintă cele opt virtuţi: loialitatea, evlavia, sinceritatea , curajul , gloria şi onoarea , dispreţuirea morţii , ajutorarea celor săraci şi bolnavi, respectul pentru biserică.

Această formă de cruce este legată acum de viaţa şi activităţile Ordinului Cavalerilor de Malta, însă cea mai veche reprezentare a fost descoperită printre ruinele oraşului Ninive: un rege poartă o cruce malteză pe piept.

Crucea Malteză şi zona rupestrelor

Suportul pentru a reprezenta acest simbol este piatra. După felul cum arată produsul final deducem că desenele iniţiale nu au fost executate după rigorile geometrice , ci s-a respectat ideea generală de Cruce Malteză.

Crucile sunt făcute în grabă, trasarea desenului s-a făcut liber“, fără nici un instrument, nici dalta nu prea a făcut minuni , mai ales când desenul se află pe un zid descoperit; la Basarabi întâlnim un mezorelief şi un altorelief unde autorul a avut mai multă răbdare , desenul şi execuţia mai îngrijite, în celelalte locuri simple încercări naive, chiar desene cu greşeli.

Crucea Malta cu V-ul de 90 de grade nu apare nici la Nucu,nici la Basarabi.

La Botoşana, Străuleşti , Olteni ( sec. V-VII) au fost descoperite tipare pentru turnat cruciuliţe ( malteze), şi unul la Sânmiclăuş – Alba ( sec. V-VI) .

Contribuţia Cavalerilor ioaniţi in perfectarea acestui simbol ( ce apare pe blazonul lor) constă in faptul că stabilesc metoda geometrică de fiinţare a simbolului ( folosirea octogonulkui regulat şi V-ul de 90 de grade).

Deci Crucea Malteză este un simbol folosit până La Cavalerii ioaniţi, chiar până la apariţia creştinismului.

Adrese: http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t187501.html


Niciun comentariu: