joi, 28 octombrie 2010

158. Pistornicul ( 3 )


Pistornicul ( 3 )


Este posibil să devină pistornic !

Corpul unui pistornic are formă de tip artizanat sau a unui monolit de corpuri geometrice. Forma platoului- ştampilă : rotundă ( spun specialiştii …existentă în Oltenia) şi pătrată ( şi în Zona de Curbură). Dacă obiectul este din piatră, cel care face incizii pe platou pentru delimitare ( buza ) şi pentru litere – combină talentul de miniaturist cu cel de bun cioplitor: dacă şanţurile de incizie nu sunt făcute în unghiuri drepte, atunci pistornicul nu taie şi semnul nu rămâne după ce pâinea se coace. Este important ca semnul să fie vizibil când pâinea este coaptă , preotul decupează într-un anume fel această parte.

Nu am văzut platouri – ştampilă fără buză; de obicei firul de buză are formă rectangulară, la fel ca şanţurile de incizie, dar am întâlnit ( pistornic din lemn ) şi fir de buză - fierăstrău. Explicaţia unei aşa inovaţii ar fi că platoul – ştampilă străpunge cu mai multă eficienţă pelicula netedă a aluatului şi acel vid necesar de a fi creat între aluat şi ştampilă este asigurat. Simbolismul împrejmuirii pe care o numim buză : aici este un spaţiu sacru , pâinicile cu formele lor rotunde amintesc de cultul străvechi al soarelui şi , în plus, buza, pe un aşa teren , cu forma ei de zid rectangular ( ne-am fi aşteptat să fie folosită dunga – funie ) , la fel ca zidul ce înconjoară în vechime o cetate sau ( în prezent ) unele gospodării - are rol apotropaic. Tăbliţa ştampilei este împărţită în patru cadrane prin două axe de simetrie – şanţuri de incizie. Amintim că păstorii pelasgi aveau pentru stâna ce se deplasa, printre tarharturi, patru sferturi – sectoare de cerc din piatră, care prin aşezare pe un teren plan formau platoul de sacrificiu cu două şanţuri ( virtuale ) perpendiculare pentru a dirija sângele să ajungă în pământ sub o imagine de cruce – ritual de mulţumire către pământul – mamă care a dat iarbă înaltă şi hrănitoare de au sporit turma. Creştinismul a zis nu sacrificiului sângeros, ofranda să fie de provenienţă vegetală. Zamolxis , fie că l-a învăţat pe Pitagora, fie că a preluat de la el îvăţătura – a zis : a) Douăzeci de ani eşti copil, douăzeci adolescent, douăzeci om tânăr şi douăzeci om bătrân , prin corespondenţă cu cele patru anotimpuri – crucea timpului.b) să nu faci vărsare de sânge“.

Împărţit în cadrane , platoul – sigiliu face trimitere şi la cele patru stihii din care s-a ridicat Omul ( stihii ţinute-n ascultare de suflet ). Prescura este făcută cu patru cornuri, în cruce , două diametre într-un cerc , cornurile sunt cele patru raze şi la locul de intersecţie al diametrelor se acţionează cu pistornicul, este pecetluită legătura omului cu toată puterea Cosmosului, prin credinţă în rânduiala celor dintâi făcute. Forma de pătrat a bazei ( faţa aşternută pământului ) , ca simbol reprezintă acest element - pământul, în opoziţie cu cerul simbolizat de cerc ( baza mică a trunchiului de piramidă devine , prin ajustare un pătrat fără colţuri, apoi suie coloana cilindrică).

Cele şase pătrate – feţe ale unui cub ( Solid Platon căruia i s-a asociat elementul pământ, tocmai pentru puternica-i stabilitate ) ridică în D3 puterea acestui simbol, al permanenţei, al dăinuirii în timp, al neclintirii celor deja descoperite. Axele de simetrie ale pătratului ( care nu conţin diagonalele ) – crucea ( cu braţe egale ) înscrisă în pătrat ne dă o măsură ( dinamică ) a stabilităţii . Una din tăbliţele de la Tărtăria are incizate cele două axe înscrise în cerc , legătura pământ - cer, întuneric şi lumină … pătratul este întunecat , iar cercul este luminos , într-un pătrat putem pune în evidenţă opt ( numărul echilibrului ) raze, într-un cerc – oricât de multe. Baza pistornicului , fiind baza piramidei ( simbolul perfecţiunii ) din care provine trunchiul de piramidă , dar în prelungire fiind cilindrul – un tunel vertical întâlnit la Şinca – Veche şi la o chilie – Aluniş , simbolizează culoarul către cer sau columna , prin această formă pistornicul ar reproduce în miniatură partea centrală a unei biserici .Printre semne la Policiori : axe rectangulare libere
si axe rectangulare in pătrat

Photos : R. G. si R.P.

De Grigore Rotaru Delacamboru

Niciun comentariu: